disclaimer

Tijdens activiteiten in en rond de locaties van het Prisma College worden regelmatig foto’s gemaakt.

Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de websites van het Prisma College. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. De school gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een leerling, ouder of personeelslid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Als u bezwaar wilt maken tegen het publiceren van een foto of video kunt u contact opnemen met Johan Prenger, adjunctdirecteur met publicitaire zaken in zijn portefeuille, of met de webmaster.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ Contact \ Vragenlijst terugkomdag \ Disclaimer