Informatieavonden

Tweemaal per jaar, meestal in oktober en mei, is er een informatieavond voor ouders/verzorgers over de doorstroom-mogelijkheden na het Taalcentrum.

U krijgt hier uitleg over het onderwijssysteem in Nederland en de verschillende schooltypen.
Zo'n avond is vooral interessant voor de ouders/verzorgers van leerlingen die over niet al te lange tijd zullen uitstromen naar het vervolgonderwijs.

De leerlingen zelf zijn hier ook van harte welkom!

Op de leerlingensite vindt u een overzicht van alle scholen in de regio waar Taalcentrum-leerlingen geplaatst kunnen worden. 

In het menu Leerlingen op deze website staat een lijst met de open dagen die VO-scholen en MBO's organiseren.

 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \ Contact \ Vragenlijst terugkomdag \ Disclaimer